TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ
Ana Sayfa Üyelik
×

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik 4 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Sağlık hizmetinde bir bütünü oluşturan tıpta uzmanlık alanlarının "hizmet alanı-kadro unvan katsayısı" başlığı altında yapay ve hiyerarşik bir derecelendirmeye konu edilmesi üzüntü ile karşılanmıştır.

Bu yönetmeliğin ülkemiz sağlık kuruluşlarında sunulan sağlık hizmetini olumsuz yönde etkileyen, iş barışını bozan ve alanımız uzmanlarının emeğini göz ardı eden bir düzenleme olduğu açıktır.

Türk Klinik Biyokimya Derneği olarak bu haksız uygulamanın gözden geçirilerek düzeltilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Saygılarımızla

Türk Klinik Biyokimya Derneği

Yönetim Kurulu

×

Değerli meslektaşlarımız,

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel pandemi ilan edilen COVİD-19 enfeksiyonu, ülkemizde de ilk vakaya tanı konmasıyla birlikte bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Karşı karşıya olduğumuz bu sorun nedeniyle, Sağlık Bakanlığı?nın enfeksiyonun bulaşmasını azaltmak için aldığı önlemler kapsamında, 22 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan "I.Basamakta Laboratuvar Sempozyumu" ve 16-19 Nisan 2020 tarihleri arasında planlanan "Uluslararası Laboratuvar Tıbbı ve XX.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi" başlıklı bilimsel etkinliklerimizin ileri tarihlere ertelenmesi kararı alınmıştır. Bilimsel toplantılarımız için belirlenecek tarihler sizlere en kısa zamanda duyurulacaktır.

Göstermiş olduğunuz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Türk Klinik Biyokimya Derneği

Yönetim Kurulu