TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ
Ana Sayfa Üyelik
Türk Klinik Biyokimya Derneği'nin Amacı

Türk Klinik Biyokimya Derneği Klinik Biyokimya Uzmanlarının; kâr amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel tıpta uzmanlık derneğidir. Derneğimiz Türkiyede çalışan Klinik Biyokimya Uzmanları arasında bilimsel bilgi alışverişi için gerekli koşulları hazırlayan ve bu konuda teşvik edici çalışmalar yapan; uzmanlık dalının saygınlığının korunması ve yüceltilmesi için önderlik eden; üyelerinin uzmanlık alanlarına ilişkin haklarının korunması ve geliştirlmesi için gerekli girişimlerde bulunan ve olumsuzlukların giderilmesi için kendi öz denetim mekanizmalarını çalıştırmaktan kaçınmayan bir sivil toplum örgütüdür.

Türk Klinik Biyokimya Derneği Uzmanlık Eğitimi, Sürekli Tıp Eğitimi ( STE ), Sürekli Mesleki Gelişimi , ( SMG ), içeren eğitim aktivitelerinin yürütülmesini, araştırmaları desteklemeyi ve topluma sunulan sağlık hizmetlerinin önemli bir kısmını oluşturan laboratuvar hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasını sağlayarak, üyelerine ve Türkiyede Klinik Biyokimyanın gelişmesine hizmet etmeyi ve bu alanın geleceğini şekillendirmeyi hedeflemektedir.