TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ
Ana Sayfa Üyelik
Çalışma Grupları

 1. Laboratuvar Hematolojisi
 2. Laboratuvar İmmunolojisi
 3. Diyabet ve Endokrinoloji
 4. Beslenme, Vitaminler, İz Elementler
 5. İlaç Düzeyi İzlemi ve Toksikoloji
 6. Kanser Tanı ve Takibinde Laboratuvar
 7. Moleküler Tanı
 8. Üriner Sistem ve Hastalıklarında Laboratuvar
 9. Nörolojik Hastalıklar ve Laboratuvar
 10. Kalıtsal Metabolik Hastalıklarda Tanı
 11. Kardiyovaskuler Hastalıklar ve Lipidler
 12. GIS Hastalıkları ve Laboratuvar
 13. Pediyatrik Klinik Biyokimya
 14. Gebelik ve Prenatal Tanı
 15. Yoğun Bakım ve Laboratuvar
 16. Geriyatri ve Laboratuvar