TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ
Ana Sayfa Üyelik
Editörler

2003-2006

Editörler

Dr.Oya Bayındır
Dr.Biltan Ersöz

 

Yardımcı Editörler

Dr.Canan Çoker
Dr.Ceyda Kabaroğlu
Dr.Dilek Özmen
Dr.Zuhal Parıldar

2007-2010

Editör

Dr.Canan Çoker

Yardımcı Editörler

Dr.Ceyda Kabaroğlu
Dr.Zuhal Parıldar
Dr.Sezer Uysal

2011-

Baş editör

Dr.Banu Önvural

Editörler

Dr.Ceyda Kabaroğlu
Dr.Zuhal Parıldar
Dr.Sezer Uysal