TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ
Ana Sayfa Üyelik
Türk Klinik Biyokimya Derneği Etik Kurul

Abdullah Arpacı
Dilek Özmen
Melahat Dirican
Osman Çağlayan
Şerefden Açıkgöz