TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ
Ana Sayfa Üyelik
Türk Klinik Biyokimya Derneği Etik Kurul

Mustafa Altınışık
Gönenç Ciliv
Osman Çağlayan
Melahat Dirican
Gültekin Yücel