TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ
Ana Sayfa Üyelik
Türk Klinik Biyokimya Dergisi

Türk Klinik Biyokimya Dergisi , Türk Klinik Biyokimya Derneği'nin resmi yayın organıdır. Dergi bilimsel araştırmaların teşvik edilmesini, bilimsel bilgi paylaşımının sağlanmasını ve bu yolla üyelerinin eğitimlerine katkıda bulunulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Dergi 4 ayda bir olmak üzere yılda 3 kez yayımlanır, gerektiğinde ek veya özel sayı yayımlanabilir. Derginin yayın dili Türkçe'dir. Orijinal araştırmaların, olgu sunumlarının ve derlemelerin başlıkları, anahtar sözcükleri ve özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak verilir. Türk Klinik Biyokimya Dergisi'nde yayımlanmak üzere hazırlanan yazıların, derginin her sayısında yayımlanan yazım kurallarına göre hazırlanması ve dergi web sayfası üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Dergiye gönderilen yazıların, konularında uzman en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra, yayın kurulunun kararıyla basımlarına karar verilmektedir.

Dergi web site adresi: tkb.dergisi.org