TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ
Ana Sayfa Üyelik
Yeterlik Kurulu

(2016-2018)

YÜRÜTME KURULU

Pınar Tuncel (Başkan)

Tülay Köken (Sekreter)

Can Duman

Gülçin Eskandari

Fatma Taneli

Ece Onur

Figen Narin

Mehmet Köseoğlu

Özkan Alataş

AKREDİTASYON KOMİSYONU

Canan Çoker (Başkan)

Ece Onur (Sekreter)

Beyhan Ömer

Serdar Öztezcan

Tamer İnal

EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Beyhan Ömer (Başkan)

Fatma Taneli (Sekreter)

Sara Habif

Pınar Tuncel

Mehmet Köseoğlu

Sevgi Eskiocak

Ceyda Kabaroğlu

SINAV KOMİSYONU

Tülay Köken (Başkan)

Can Duman (Sekreter)

Hülya Aybek

Gülçin Eskandari

Figen Narin