TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ
Ana Sayfa Üyelik
Türk Klinik Biyokimya Derneği Yönetim Kurulu


Genel Başkan

Dr. Özkan ALATAŞ

Genel Sekreter

Dr. Giray BOZKAYA

Sayman

Dr. Aslıhan BÜYÜKÖZTÜRK KARUL

Üye

Dr. Oya BAYINDIR

Üye

Dr. Dilek ÖZMEN

Üye

Dr. Gürbüz POLAT

Üye

Dr. Sezer UYSAL

Üye

Dr. Tamer Cevat İNAL

Üye

Dr. Güngör YILDIRIM