TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ
Ana Sayfa Üyelik

ERİTROSİT SEDİMENTASYON HIZI

Eritrosit sedimentasyon hızı nedir?

 • İyi karıştırılmış bir kan örneği dik bir tüpe konulduğunda, alyuvarlar dibe doğru çökme eğilimindedir. Belirli bir zaman  diliminde, alyuvarların çökme hızının ölçümü, eritrosit sedimentasyon hızı olarak tanımlanmaktadır.

Eritrosit sedimentasyon hızının ölçüm amacı nedir?

 • Bir hastalık varlığını araştırmak,
 • Bilinen bir  hastalığın seyrini ve sürecini takip etmek,
 • Uygulanan tedaviye yanıtı değerlendirmek.

Eritrosit sedimantasyon hızı ölçümünün tanısal değeri oldukça kısıtlı olup, özellikle hastalık seyrinin takibinde önem taşımaktadır.

Eritrosit sedimentasyon hızı hangi durumlarda artar ?

 • Fizyolojik durumlar
  • Gebelik (Doğumdan 1 ay kadar sonra normal değerlere düşer)
  • Yaşlılık
 • Enfeksiyonlar
  • Tüberküloz
  • Bakteriyel enfeksiyonların büyük bir bölümü
  • Akut hepatit...
 • Otoimmün hastalıklar
  • Romatoid artrit
  • Sistemik lupus eritematozis (SLE)...
 • Bazı kanser türleri
  • Lenfoma
  • Multiple myelom
  • Kolon kanseri
  • Meme kanseri
  • Prostat kanseri...
 • Hipotiroidizm
 • Kronik böbrek yetmezliği
 • Enfarktüs
 • İnme

Sağlıklı kişilerdeki değerler yaş ve cinsiyetten etkilenir mi?

 • Kadınlarda erkeklerden daha yüksektir.
 • İleri yaşlarda yükselme eğilimindedir.
 • Sonuçlar yaş ve cinsiyet, kişinin beslenme durumu dikkate alınarak değerlendirilmelidir.