TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ
Ana Sayfa Üyelik

ŞEKER HASTALARINDA GLUKOMETRE İLE KAN GLUKOZ DÜZEYLERİNİN İZLEMİ

Şeker hastalığı (Diyabetes Mellitus) olan kişilerde kan glukoz (şeker) düzeyinin takibi neden önemlidir?

 • Hipoglisemi (kan glukozu düşüklüğü) ve hiperglisemi (kan glukozu yüksekliği) ataklarının tespiti ve önlenmesi,
 • Kan glukozundaki dalgalanmaların takip edilmesi,
 • Tedavi etkinliğinin izlenmesi,
 • Hastalığın uzun dönem komplikasyonlarının önlenmesi açısından önemlidir.

Diyabet hastalarında, hastalığın  tipine ve tedavi planına göre, hastayı takip eden doktor tarafından belirlenen sıklıkta kan glukoz düzeyi ölçümü yapılmalıdır. Genel olarak, insülin tedavisi alan kişilerin günde 3 veya 4 kere kan glukoz takibi yapması gerekmekte olup, bu amaçla  glukometre adı verilen kan glukoz ölçüm cihazları ve stripleri kullanılmaktadır.

Uygulama nasıl olmalıdır?

 • Eller su ve sabunla yıkanıp, kurulanır veya kan örneği almak için delinecek parmak ucu alkollü pamuk ile temizlenir ve kurumaya bırakılır.
 • Lanset adı verilen özel bir iğne ya da parmak delme cihazı ile parmak ucu delinir.
 • Gelen kan damlası test stribinin ölçüm bölgesine emdirilir.
 • Kullanılacak olan test stribi glukometreye yüklenir.
 • Ekranda çıkan sonuç, tarih ve saat belirtilerek kayıt edilir.

Nelere dikkat edilmelidir?

Kan glukoz ölçümünün doğruluğu, tekniğin doğru uygulanmasına ve cihazın doğru çalışmasına bağlıdır.

 • Striplerin son kullanım tarihi kontrol edilmeli ve son kullanım tarihi geçmiş olan stripler kullanılmamalıdır.
 • Parmağın uygun derinlikte delinmesi önemli olup, delme işlemi sonrasında kan damlası gelmemesi halinde, parmak ucuna bası yapılması hatalı sonuçlara yol açacağından sakınılması gereken bir durumdur.
 • Test stribine uygulanan kan damlası yeterli miktarda olmalıdır. Çok az veya çok fazla olan kan damlaları hatalı sonuçlara yol açabilir.
 • İlk damla damlatıldıktan sonra stribin üzerine yeni bir damla damlatılmamalıdır.
 • Cihazı kullanan kişiler, cihazlarını belli aralıklarla kalibrasyon stripleri ile kalibre etmeli, cihazın elektronik yapısını üretici firma tarafından kontrol ettirmelidir.
 • Hastalar, doktorlarının belirlediği aralıklarla bir laboratuvarda kan glukoz ölçümü yaptırmalı, cihaz sonuçları ile laboratuvar sonuçları arasındaki farklılığı takip etmelidir.