TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ
Ana Sayfa Üyelik

KLİNİK BİYOKİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN ANALİTİK CİHAZLAR

 1. Fotometre, spektrofotometre
 2. Fluorometre, spektroflurometre
 3. Otoanalizör
 4. Immunassay
 5. Nefelometre
 6. Turbidimetre
 7. Kan sayım cihazı
 8. Koagülasyon cihazı
 9. İdrar analizörü
 10. pHmetre
 11. Kan gazları ölçüm cihazı
 12. Elektroforez sistemi
 13. Atomik absorpsiyon spektrofotometre (AAS)
 14. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC)
 15. Kütle spektrometre (Gaz, Likid gibi)
 16. Moleküler tanı sistemleri (PCR, FISH, DNA dizi analizi...)
 17. Hücre kültürü sistemleri
 18. Yüksek teknoloji kullanılan cihazlar (nanoteknoloji, mikroçip, mikrofabrikasyon....)
 19. Akım sitometre