TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ
Ana Sayfa Üyelik

KALİTE KONTROL

Kalite kontrol nedir?
Bir laboratuvarda kalite kontrol, güvenilirliği yüksek olan hasta sonuçları üretmek amacı ile yapılan, tetkiklerin doğruluğunu, tekrarlanabilirliğini ölçen, laboratuvar çalışmalarının kalitesini arttıran bir program olarak tanımlanmaktadır. Kalite kontrol çalışmaları iç ve dış kalite kontrol olmak üzere biribirini tamamlayan 2 farklı program ile sürdürülmelidir.

İç kalite kontrol
İç kalite kontrol programı, günlük olarak uygulanır ve doğruluk, tekrarlanabilirliğin günlük takibinde kullanılır. Bu amaçla değeri ve alt-üst ölçüm sınırları çalışılan yönteme göre önceden belirlenmiş olan kontrol örnekleri kullanılır. Elde edilen sonuçların beklenen aralığa düşmesi, sistemin başarılı çalıştığını gösterir. Bu çalışmanın hasta örnekleri çalışılmadan önce ve gün içinde belirli aralıklarla yapılması gereklidir. Hasta örnekleri, kontrol sonuçlarının kabul edilebilir sınırlarda olduğu tespit edildikten sonra çalışılmalıdır.

Dış kalite kontrol
Laboratuvar sonuçlarının kalitesinin  tarafsız  bir dış kuruluş tarafından doğrulanması işlemidir. Dış kalite kontrol programında laboratuvarlara değeri bilinmeyen örnekler gönderilmekte ve bu örnekler hasta örnekleri ile birlikte, bir hasta örneği gibi çalışılmaktadır. Elde edilen sonuçlar kontrolleri sağlayan kuruluşa gönderilmekte ve diğer laboratuvarlardan gelen sonuçlar ile birlikte değerlendirilerek, değerlendirme raporları laboratuvarlara iletilmektedir. Bu şekilde bir  laboratuvar kendi sonuçlarını benzer laboratuvarlar ile karşılaştırarak analitik performansı hakkında bilgi sahibi olur. Kalite kontrol sonuçlarında rapor edilen doğru olmayan değerler, hatalı işlemin  tanımlanması ve düzeltilebilmesi açısından da  büyük bir önem taşımaktadır.