TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ
Ana Sayfa Üyelik

KLİNİK BİYOKİMYA LABORATUVARINDA YAPILAN TESTLER

KLİNİK BİYOKİMYA

KARBONHİDRATLAR
Fruktozamin
Galaktoz
Glukoz

HbA1C (glike hemoglobin)
İleri glikasyon son ürünleri
Kalıtsal karbonhidrat metabolizma bozukluklarına yönelik testler
Ksiloz
Laktat
Laktoz
Pirüvat

LİPİDLER
APO-A1
APO-B
HDL-K
Kolesterol, total için tıklayınız
LDL-K
Lipoprotein (a)
Lipoprotein elektroforezi
Serbest yağ asidi
Trigliserid için tıklayınız
VLDL-K

PROTEİNLER
Albumin
alfa-1 antitripsin
alfa-1 asid glikoprotein
ASO
Beta-2 Mikroglobulin
C3
C4
C-reaktif protein (CRP)
Ferritin
Haptoglobin
IgA
IgE
IgG
IgM
İmmunfiksasyon elektroforezi
Kappa hafif zincir
Lambda hafif zincir
Prealbumin
Prokalsitonin
Protein elektroforezi
Romatoid faktör (RF)
Sensitif CRP
Seruloplazmin
Serum Amiloid A
Solubl transferrin reseptörü
Total protein
Transferrin

ENZİMLER
5-Nükleotidaz
Adenozin deaminaz (ADA)
Alanin aminotransferaz (ALT, SGPT)
Aldolaz
Alkalen fosfataz (ALP)
Amilaz
Angiotensin converting enzyme (ACE)
Aril sülfataz A
Asit fosfataz
Aspartat aminotransferaz (AST, SGOT)
Elastaz-1
Gamma glutamil transferaz (GGT)
Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz (G6PD)
Glutatyon enzimleri
Kemik ALP
Kimotripsin
Kreatin kinaz (CK)
Kreatin kinaz-MB (CK-MB)
Laktat dehidrogenaz (LDH)
Lipaz
Pankreatik amilaz
Piruvat kinaz
Prostatik asid fosfataz (PAP)
Psödokolinesteraz
Tripsin

METABOLİTLER, MİNERALLER, ELEKROLİTLER VE KAN GAZLARI
Amonyak
Bikarbonat
Bilüribin, direkt
Bilüribin, total
İnorganik fosfor
İyonize kalsiyum
İyonize magnezyum
Kalsiyum, total
Kan gazları ve pH
Klor
Kreatinin
Magnezyum, total
Osmolarite tayini
Potasyum
Sodyum
Üre
Ürik asit

VİTAMİNLER VE ESER ELEMENTLER
A Vitamini
B12 vitamini
Bakır
Beta karoten
C Vitamini
Çinko
D vitamini
Demir
E vitamini
Folat
Selenyum

KARDİYAK BELİRTEÇLER
CK-MB Kütle
Homosistein
hsCRP
Miyoglobin
Pro-BNP
Troponin I/T

HORMONLAR

Hipotalamus
Kortikotropin salgılatıcı hormon (CRH)
Tirotropin salgılatıcı hormon (TRH)

Hipofiz
Adrenokortikotropik hormon (ACTH)
Antidiüretik hormon (ADH)
Büyüme hormonu (GH)
Follikül stimüle edici hormon (FSH)
Luteinizan hormon (LH)
Prolaktin
Tiroid stimüle edici hormon (TSH)

Tiroid
Anti-M
Anti-T
Kalsitonin
Revers T3
T3 (serbest, total)
T4 (serbest, total)
Tiroglobulin
Tiroksin bağlayıcı globulin (TBG)
TSH reseptör antikoru (TRAB)

Paratiroid
Parathormon (PTH)

Sürrenal
17-hidroksiprogesteron
Aldosteron
Androstenedion
Dihidroepiandrosteron (DHEA)
Dihidroepiandrosteron sülfat (DHEA-SO4)
Epinefrin
Kortizol
Norepinefrin

Over
Östrojenler
Progesteron

Testis
Testosteron (Total, serbest)

Plasenta
İnsan koryonik gonadotropini (HCG)

Pankreas
C-peptit
Glukagon
İnsülin

Böbrek
1,25-(OH)2 kolekalsiferol (Vitamin D3)
Eritropoietin
Renin

Karaciğer
İnsulin benzeri büyüme faktörü-I, II (IGF I,II)

Yağ dokusu
Adiponektin
Leptin
Rezistin

TÜMÖR BELİRTEÇLERİ
Alfafetoprotein (AFP)
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
CA 72-4
CEA
CYFRA 21-1 (sitokeratin-19 fragmanları)
Dolaşımdaki kanser hücreleri
Kanserle ilişkili özel proteinler
Nöron spesifik enolaz (NSE)
Onkogenler
Prostat spesifik antijen (fPSA, tPSA)
Reseptörler
Tümör süpresör genler

KEMİK METABOLİZMASI
C-telopeptid (CTx)
Deoksipiridinolin
Hidroksiprolin
Kemik Alkalen Fosfataz
N-telopeptid (NTx)
Osteokalsin
Prokollajen tip-1 propeptid

DOĞUM ÖNCESİ RİSK BELİRLEYİCİ TESTLER için tıklayınız

YENİDOĞANDA TARAMASI YAPILAN METABOLİK HASTALIKLAR
Biotinidaz eksikliği
Fenilketonüri
Galaktozemi
Kistik Fibrozis
Konjenital adrenal hiperplazi
Konjenital hipotiroidizm
Organik asidüriler
Tirozinemi
Yağ asidi oksidasyon defektleri

İLAÇ DÜZEYİ İZLEMİ
Fenobarbital
Karbamazepin
Etosüksimid
Fenitoin
Valproik Asid
Digoksin
Lityum
Metotreksat
Takrolimus
Siklosporin

KLİNİK TOKSİKOLOJİ
Asetaminofen
Etanol
Etilen glikol
Fenotiazin
Metanol
Parasetamol
Salisilat
Toksik metaller (alüminyum, arsenik, kurşun...)

HEMATOLOJİ

Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTZ)
Antifosfolipid antikor
Antikardiyolipin antikoru
Antitrombin III (AT-III)
D-Dimer
Fibrin yıkım ürünleri
Fibrinojen
Hemoglobin elektroforezi
Kan grubu tayini (ABO, Rh)
Periferik yayma
Pıhtılaşma faktörleri
Plazminojen aktivatör inhibitörü-1 (PAI-1)
Protein C
Protein S
Protrombin zamanı, INR
Sedimentasyon hızı için tıklayınız
TAFI
Tam kan sayımı için tıklayınız
Trombin zamanı
Von Willebrand faktör

MOLEKÜLER TEKNİKLER KULLANILARAK ÇALIŞILAN TESTLER

Kalıtsal hastalıkların tanısına yönelik testler
Kanser ile ilişkili testler
Preimplantasyon genetiği ile ilişkili testler
Riskli olgularda çalışılan mutasyon analizleri

İDRAR TESTLERİ

Spot idrarda çalışılan testler
Amilaz
Aminoasid kromatografisi
Bence-Jones proteini
Beta-2 mikroglobulin
Deoksipiridinolin (DPD)
Elektrolitler (sodyum, potasyum, klorür)
Gebelik testi (HCG)
Glukoz
Kalitatif  porfirin
Kreatinin
Mikroalbumin
Miyoglobin
Organik asid
Orotik asid
Osmolarite
Protein
Şeker kromatografisi
Tam idrar analizi (strip test ve mikroskobik analiz)
Üre
Ürik asid

24 saatlik idrarda çalışılan testler
17-Ketosteroid
5-Hidroksi indol asetik asid (5-HIAA)
Bakır
Çinko
Fosfor
Hidroksiprolin
Homovanilik asid (HVA)
Kalsiyum
Katekolamin (Epinefrin, Norepinefrin, Dopamin)
Klor
Koproporfirin
Kreatinin
Kreatinin klirensi
Metanefrin
Mikroalbumin
Mukopolisakkarid
Okzalik asid
Potasyum
Protein
Seratonin
Serbest kortizol
Sitrik asid
Sodyum
Üre
Üre klirensi
Ürik asid
Üroporfirin
Vanilmandelik asid (VMA)

GAİTA TESTLERİ

Gaitada gizli kan testi için tıklayınız
Şeker kromatografisi
Yağ analizi

ANALİZİ YAPILAN DİĞER VÜCUT SIVILARI

Beyin-Omurilik sıvısı (BOS)
Plevral, peritoneal, perikardiyal, sinoviyal sıvılar
Tükrük, ter, göz yaşı, amniyon sıvısı, semen...