TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ
Ana Sayfa Üyelik

Geçmiş Dönem Sempozyum Etkinlikleri


Uluslararası Katılımlı Hematolojik Hastalıkların Tanı
ve İzleminde Laboratuvar Sempozyumu
5-7 Nisan 2018 Pamukkale


Arteryel Kan Gazı & Prohormonlar
12 Haziran 2010  ANKARA


Endokrin Hastalıklarda Laboratuvar Sempozyumu
25-27 Ekim 2007  ELAZIĞ


Tıbbi Laboratuvarlarda Kalite ve Akreditasyon Toplantısı
25-28 Haziran 2008 ANTAKYA 


II. Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu
16-18 Nisan 2004 BURSA


Osteoporoza Biyokimyasal Yaklaşım 
08-10 Eylül 2005  KASTAMONU


Ateroskleroz Sempozyumu
19-20 Mart 1999  İZMİR


Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu
28-29 Eylül 2002 BURSAInstagram Twitter  Facebook Linkedin