TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ
Ana Sayfa Üyelik

2015-2016 Aylık Bilimsel Etkinlikler
 • 18 Kasım 2015
      Doç. Dr. Aslı Pınar (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)
      Sağlıklı, Hastalıklı ve Normal Kilolu Obezitede Laboratuvar
 • 30 Aralık 2015
      Doç. Dr. Erkan Söğüt (Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi)
      Protein Ölçüm Yöntemleri ve Güncel Gelişmeler     
 • 27 Ocak 2016
      Yard. Doç. Dr. Yusuf Kurtulmuş (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi)
      Tıbbi Laboratuvarlarda Ruhsatlandırma Süreci     
 • 24 Şubat 2016
      Öğr. Gör.Uzm. Dr. Özlem Çalan (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi)
       Multipl Skleroz Tanısında Laboratuvarın Yeri
 • 23 Mart 2016
 •     Uzm. Dr. Sibel Bilgili (Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
      D vitamini ve Kanser


  Instagram Twitter  Facebook Linkedin