TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ

Toplum İçin

KLİNİK BİYOKİMYA LABORATUVARLARINDA YAPILANMA VE İŞ AKIŞI

İstatistiksel veriler tıbbi kararların yaklaşık % 70’inin laboratuvar sonuçlarına dayanılarak verildiğini göstermektedir. Bu nedenle sağlık hizmetinin yürütülmesinde laboratuar hizmeti büyük bir öneme sahiptir.

Bir laboratuvar bilimi ve tıp laboratuvar uzmanlık alanı olan Klinik Biyokimya ( tıbbi biyokimya ); sağlık ve hastalıktaki biyokimyasal mekanizmaları, hastalıkların önlenmesi, tanı, ayırıcı tanı, prognoz  ve tedavinin izlenmesindeki testlerin yapımı, sonuçların tıbbi yorumlarını, klinisyenlere ve hastalara danışmanlığı (konsültasyon) ve laboratuvar tanıyı içeren bir tıbbi uzmanlık alanıdır.

Hasta hizmetinin en iyi koşullarda sunulabilmesi için, klinik biyokimya laboratuvarının yapılanması ve düzenli bir iş akışının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Laboratuvardaki iş akışının sürdürülmesi klinik biyokimya uzmanlarının sorumluğundadır.

Klinik Biyokimya Laboratuvarında İş Akışı:

 1. Hekim tarafından test isteğinin yapılması
  1. Test istek formu örneğine ulaşmak için tıklayınız.
  2. Test istek formunda bulunması gereken bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
 1. Örneklerin hastadan alınması
  1. Venöz kan örneği alımı.tıklayınız
  2. Rastgele idrar örneğinin toplanması tıklayınız
  3. 24 saatlik idrar örneğinin toplanması tıklayınız
 1. Örneklerin laboratuvara ulaştırılması, kabul edilmesi ve test isteklerinin kaydı
  1. Hastalardan alınan örneklerin eğitimli personeller tarafından özel örnek taşıma tepsileri/pnömatik sistem ile laboratuvara ulaştırılması
  2. İstek kağıdının doğru doldurulduğunun kontrol edilmesi
  3. Gelen örneklerin istek kağıdı ile uygunluğunun kontrol edilmesi
  4. Gelen örneklerin barkotlanması

Barkotlama işlemi ile örneğe bir laboratuvar numarası verilmiş olunur ve bundan sonraki tüm işlemler (örneğin çalışılması, sonuçlarının değerlendirilmesi vb) bu numara ile yürütülür. Bu sayede hasta örneklerinin birbiri ile karışması engellenmiş olunur.

  1. Test isteklerinin bilgisayar ortamında barkod numarası ile laboratuvar bilgi sistemine (LIS) kaydının yapılması
 1. Örneklerin işlenmesi ve ayrılması
  1. Modern klinik biyokimya laboratuvarlarında örneklerin doğru ve hızlı bir şekilde işlenmesi ve ayrılması otomatik örnek ayırma cihazları ile yapılmaktadır. Bu cihazlar, hastaya ait test isteklerini barkod numarası üzerinden bilgisayar ortamında sorgulamakta, örnekleri uygun olarak işleyip, analize hazırlamakta ve çalışılacak cihazlara taşımaktadır.
 1.  Kalite kontrol tıklayınız
  1. İç kalite kontrol
  2. Dış kalite kontrol
 1. Analizlerin yapılması
  1. Klinik biyokimya laboratuvarında yapılan testler tıklayınız
  2. Klinik biyokimya laboratuvarında kullanılan analitik cihazlar tıklayınız
 1. Sonuçların onaylanması, rapor edilmesi ve arşivlenmesi
Tüm hakları Türk Klinik Biyokimya Derneği'ne aittir. İzinsiz herhangi bir alıntı yapılamaz.
Ziyaretçi Sayıları: Toplam 17403, Günlük 88