TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ
Ana Sayfa Üyelik

Türk Klinik Biyokimya Derneği Üyeliği

Türk Klinik Biyokimya Derneğinde üç çeşit üyelik bulunmaktadır.
  1. Asıl Üyelik
  2. Onursal Üyelik
  3. Fahri Üyelik
a) Asıl üyeler: Asıl üyelerin aşağıda yazılı niteliklerden birini taşıması gerekir:

- Bugüne kadar çıkarılmış olan tıpta uzmanlık tüzükleri hükümlerine göre "Biyokimya Uzmanı", "Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı" yada "Tıbbi Biyokimya Uzmanı" olmak veya yürürlükte olan tıpta uzmanlık tüzük hükümlerine göre uzmanlık eğitimine devam etmekte bulunmak,

- Bundan sonra çıkarılacak olan tıpta uzmanlık tüzükleri hükümlerine göre klinik biyokimya, klinik kimya, kimyasal patoloji, kimyasal biyopatoloji, medikal biyopatoloji (klinik patoloji) ve dallarından birinde uzman olmak veya uzmanlık eğitimine devam etmekte olmak. Yalnız asıl üyeler derneğin organlarına ve bilimsel kurullarına seçilebilirler ve bu organlar ve kurullar için yapılan seçimlerde oy hakkına sahiptirler. Asıl üyeler, üyelikleri için giriş aidatı ve üyelik aidatı öderler. Üyeler dernek düzenine uymak ve derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

b) Onursal Üyeler: Çalışmalarıyla klinik biyokimya alanında yüksek başarılar sağlamış kişilerle, klinik biyokimya bilim alanına katkıda bulunmuş ve uzun yıllar hizmet etmiş kişilerdir. Genel merkez veya şube yönetim kurullarının önerisi üzerine Genel Merkez Yönetim Kurulunca seçilirler. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur ve aidat ödemek zorunda değildirler.

c) Fahri üyeler: Klinik biyokimyaya yakın ilgi duyan ve bu ilgisini dernek tüzüğünün 2. ve 3. maddesinde yazılı amaçlar doğrultusunda her türlü çalışma ve etkinlikleri ile gösteren fakat asıl üyelik özelliklerini taşımayan kişiler derneğe fahri üye olabilirler. Fahri üyelik, kişiye en az 2 asıl üyenin ve şube yönetim kurulunun önerisi ve genel merkez yönetim kurulunun kararı ile verilir. Fahri üyeler dernek organlarına seçilemezler, bu kurullar için oy kullanamazlar ve aidat ödemeye mecbur edilemezler.

Aidat

Giriş Aidatı
Asıl üyeliğe kabul esnasında ve bir defaya mahsus olmak üzere alınır.

Üyelik Aidatı
Asıl üyelerden yıllık olarak alınır.

Nasıl Üye Olunur ?
Üyelik için aşağıdaki formu doldurarak TKBD Genel Merkezi'ne teslim ediniz.

Üyelik Başvuru Formu

Sayın Üye Adayları;

Üyelik başvurunuzun tamamlanabilmesi için aşağıdaki üç belgeyi dernek adresine posta yolu ile ulaştırmanız gerekmektedir.

Dernek Adresi: Erzene Mahallesi 116 / 2 Sok. No: 10 Kat: Zemin Bornova-İzmir

1-Üyelik Başvuru Formu'nu doldurup** ıslak imzalı halini,

2-Uzmanların, Tıpta uzmanlık belgelerinin (önlü-arkalı) taranmış halini,

3 -Tıpta uzmanlık öğrencilerinin, tıpta uzmanlık eğitimi gördüğüne ilişkin belgelerinin (Tıp Fakültelerinde dekanlık, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde başhekimlik makamından alınan) taranmış halini,

4-İki adet vesikalık fotoğraf.

Not: Giriş aidatlarına yönelik bilgiler üyelik kabul aşamasından sonra bildirilecektir.

Not(**): El yazısı okuma problemleri nedeniyle, word belgesinin klavyeden doldurulduktan sonra yazdırılıp ve ıslak imzalanıp gönderilmesi gerekmektedir.Instagram Twitter  Facebook Linkedin