test Yeterlik Kurulu | TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ

TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ

Yeterlik Kurulu

2023-2025

YETERLiK YÜRÜTME KURULU

(Başkan)

(Sekreter)

Yeterlik Yürütme Kurulu (Asil):Dr.Tülay Köken, Dr.Hülya Aybek, Dr. Ece Onur, Dr. Sembol Yıldırmak, Dr. Z. Günnur Dikmen, Dr. Goncagül Haklar, Dr. Alper Gümüş

Yeterlik Yürütme Kurulu (Yedek): Dr. Sevgi eskiocak, Dr. Metin Kılınç, Dr. Mehmet Köseoğlu, Dr. Oytun Portakal, Dr. Güzin Aykal

Program Değerlendirme Komisyonu (Asil): Dr. Ece Onur, Dr. Canan Çoker, Dr. Mustafa Serteser

Program Değerlendirme Komisyonu (Yedek): Dr. Özge Fenercioğlu, Dr. Berrin Berçik İnal

AKREDİTASYON  KOMİSYONU

EĞİTİM  PROGRAMLARINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

SINAV KOMİSYONU

 
   
   
     

TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ AKREDİTASYONU için gerekli formlar ve bilgiler aşağıda sunulmuştur. Açmak istediğiniz belgenin üzerine tıklayınız.

Uzmanlık Öğrencisi Eğitim Değerlendirme Formu
Kurumsal Yeterlik Ölçütleri
Eğitim Kurumu Özdeğerlendirme Formu
Akreditasyon Başvuru Formu
Tüm hakları Türk Klinik Biyokimya Derneği'ne aittir. İzinsiz herhangi bir alıntı yapılamaz.